Dendrologický prieskum

Údržba záhrad

 • Starostlivosť o okrasné dreviny
 • Starostlivosť o trávnik
 • Starostlivosť o okrasné záhony
 • Starostlivosť o zavlažovanie

Arboristika

 • Dendrologický prieskum s návrhom opatrení
 • Rez stromov a krov
 • Výsadba stromov a krov
 • Ochrana drevín pri stavebnej činnosti
 • Výrub stromov

Realizácie záhrad

 • Návrh nových záhrad
 • Návrh revitalizácie záhrad
 • Terénne úpravy
 • Založenie nového trávnika
 • Realizácia okrasných záhonov
 • Zavlažovanie

Sadové úpravy

 • Usktočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
 • Modulácia terénu
 • Zabezpečenie a výsadba vzrastlých stromov a krov
 • Realizácia trávnatých plôch
 • Výsadba okrasných drevín, trvaliek
 • Realizácia automatického zavlažovacieho systému
 • Údržba sadovníckych diel

Kontakt

📞

+421 910 409 246

📧

info@mysmezelen.sk